Aktuality

Média se zajímají o názory prezidenstkých kandidátů na různá témata: koncesionářské poplatky, slevy na jízdné pro důchodce a pod.
O většině těchto otázek přitom prezident nerozhoduje. Je ale důležité se ptát, jaké hodnoty prezident respektuje, protože od toho se bude odvíjet:
- jakými lidmi se v Kanceláři prezidenta obklopí
- jaké typy osobností bude...