Prezidentské desatero

26.08.2022

Desatero si stáhněte níže:

Média se zajímají o názory prezidenstkých kandidátů na různá témata: koncesionářské poplatky, slevy na jízdné pro důchodce a pod.

O většině těchto otázek přitom prezident nerozhoduje. Je ale důležité se ptát, jaké hodnoty prezident respektuje, protože od toho se bude odvíjet:
- jakými lidmi se v Kanceláři prezidenta obklopí
- jaké typy osobností bude jmenovat do Bankovní rady ČNB
- jak spravedlivé bude jmenovat soudce Ústavního soudu atd.

V Desateru pro štěstí národa/Prezidentském desateru shrunuji 10 klíčových zásad, které jsou inspirovány Komenským, Husem a dalšími osobnostmi.