Zapojte se do soutěže

Zapojit se může každý, kdo získal podpisy od minimálně 40 občanů, ověřil správnost všech údajů a podpisové archy s průvodním listem odeslal dle pokynů. 

Pro přihlášení do soutěže je nutné zaslat archy a průvodní list do 14.8. 2022.
Losování proběhne za přítomnosti notáře do 14 dnů od data, kdy Ministerstvo vnitra potvrdí splnění podmínek kandidatury. V případě, že na některém archu, který zaslal účastník soutěže, budou vyřazeny podpisy některých osob pro nesprávnost vyplněných údajů, nezapočítávají se tyto osoby pro účely posouzení, zda byl splněn minimální počet. 

Výherce získá poukázku na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč. 
Přejeme Vám hodně štěstí!