Spravedlnost

Poslanecká sněmovna schválila 6. června usnesení, podle kterého došlo při privatizaci majetku státu ke škodám v řádu stovek miliard korun. Vláda má navrhnout změnu předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny účinně stíhat.

Kdo působí na soudce s cílem, aby porušil své povinnosti, dopouští se trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. (§335 trestního zákoníku) Pokud bude hradnímu kancléři prokázáno, že tlačil na soudce tímto způsobem, bude muset pan prezident aspoň na 6 měsíců (minimální doba vazby) pověřit řízením kanceláře někoho jiného ...

Rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System způsobil šok. Nařídit po 20 letech lidem, kteří si své obydlí 2 krát zaplatili, aby se do 30 dnů vystěhovali, je výsměch spravedlnosti. Soudce se má podle § 80 zákona o soudech a soudcích zdržet všeho, co by mohlo ohrozit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů. Platit za svůj dům potřetí by bylo zjevně...

Ve stínu projednávání zákonných opatření Senát zamítnul návrh zákona na ochranu tzv. whistleblowerů. Z 57-mi přítomných senátorek a senátorů hlasovalo 32 proti návrhu zákona. Přesně 4 zamítavé hlasy znemožnily, aby dostali oznamovatelé závažného protiprávního jednání šanci na lepší zacházení, než jakého se dostalo např. mým kolegům na Státním fondu...

Podle soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 není dostatek důkazů o tom, že se bývalý poradce ministra životního prostředí dopustil nepřímého úplatkářství. Ano, přímý důkaz v podobě nahrávky, na níž by znělo: " Zajistím Vám uložení pěti miliard korun ve Vaší bance, když naší straně poskytnete sponzorský dar 20 mil. Kč," neexistuje. Smutné ale je, že...