Zapojte se

Sebrané podpisy posílejte do 31.10.2022

VYPLŇTE PODPISOVÝ ARCH

1. Arch VYTISKNĚTE OBOUSTRANNĚ.

2. Ve své rodině /komunitě/pracovišti seberte 8 podpisů. Můžete jich samozřejmě sebrat i více.

3. Vyplněný PODPISOVÝ ARCH ZAŠLETE na adresu Mgr. Radovana Michálková, Modřínová 496, 253 03 Chýně.


FINANČNÍ PODPORA

Příspěvek můžete zaslat na transparentní VOLEBNÍ ÚČET PRO PREZIDENTSKOU KAMPAŇ 309564349/0300 

V poznámce uveďte zákonem dané údaje: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, OBEC TRV. POBYTU (právnická osoba NÁZEV, SÍDLO a IČO).

QR platba: otevřete svou bankovní aplikaci a naskenujte kód pro platbu.