Zahraniční politika

Evropská komise (EK) představila megalomanský plán "obnovy" ekonomik, který má stát 750 miliard eur. EK navrhuje, aby tato částka byla získána prodejem dluhopisů a splácena do roku 2058! Pokud by v Evropě právě skončila 30 letá válka a byla by vybombardovaná města, byla by diskuse o zadlužení na 30 nebo 40 let na místě. Ale zpomalení ekonomik na...

V roce 1990 byly celosvětové emise oxidu uhličitého 22,7 miliard tun. Statistiky za rok 2017 uvádí emise již 37,1 mld. tun tj. zvýšení v průměru o 64 %! Čína zvýšila emise za necelých 30 let o 354%, Indie o 305%, Saúdská Arábie o 285%, Spojené Arabské Emiráty o 256%, Irán o 225%, Indonésie o 216%, Turecko o 187%...

Pohádka o tom, jak pejsek s kočičkou dělali dort, nám dává nahlédnout do "kuchyně" legislativního procesu. Na počátku je chvályhodný úmysl. V případě Istanbulské úmluvy jde o omezení násilí páchaného na ženách. Když se ale začnou míchat hrušky s jablky nebo genderové ideologie se stereotypními pohledy na role kočiček a pejsků, může být zle.

V pořadu Otázky Václava Moravce jsme mohli vidět "debatu" na téma migračních kvót. Vystupovali tam dva eurohujeři a jedna komunistická europoslankyně. Většina debaty vyznívala tak, že ti, kdo se migračním kvótám brání, jsou nějací burani. Pan prezident Macron mluvil o porušení Lisabonské smlouvy způsobem, aby se země V4 cítily provinile. V médiích...

Skoro 70 procent Čechů odmítá zavedení eura. Přesto většina českých politiků tančí kolem vstupu do eurozóny. Místo, aby otevřeně mluvili o rizicích spojených s přijetím eura, operují se slůvkem AŽ... "Až vyrostou platy." Jakoby fakt chtěli euro přijmout. :-)